Chính sách thanh toán

  • Thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản trước.
  • Thanh toán tiền mặt,
  • Thanh toán chuyển khoản STK: 19027000264020 – Ngân hàng Techcombank – Chủ tài khoản: Phạm Gia Hiếu

Bạn không thể copy vì lý do bản quyền